Konferencja wystartowała 4 marca 2021 Do zakończenia konferencji pozostało:

Kierownictwo naukowe

Tomasz Mazurek / Andrzej Borowski
dr hab. n. med. prof. GUMed / dr hab. n. med. prof. UM

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Pankowski
dr hab. med. Jacek Gągała
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski